Fahrudin

Fahrudin na arapskom jeziku znači: "ponos vjere (Islama)". Skraćeno: Fahro.