Alija

Muško ime Alija na arapskom jeziku znači: "visoki", "otmjeni". Alija ibn Ebu- Talib r.a. je bio istaknuti ashab Allahovog poslanika Muhammeda a.s.