Ramiza

Značenje ženskog imena Ramiza na arapskom jeziku je: "ona koja je vješta alegoričnom govoru". Također se koristi i Remiza.