Faruk

Muško ime Faruk na arapskom jeziku ima značenje: "uviđavan", "onaj koji strogo rastvara istinu od neistine".