Pašaga

Ime Pašaga je naša kovanica izvedena od riječi: "paša" = visoki dostojanstvenik i "aga" = vođa, vladar.