Kenan

Značenje imena Kenan na arapskom jeziku je: tajni, skriveni, a na hebrejskom Kenan znači "posjedovanje" ili "posjedovati-dobiti".